Liên hiệp Cần Thơ ký kết phối hợp với UBMTTQVN thành phố trong công tác đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp