Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt - Ấn lần thứ II

Cảm nghĩ từ Liên hoan Việt-Ấn

(Vietpeace) Nhân dịp liên hoan hữu nghị Việt Nam- Ấn Độ lần thứ hai, một số thành viên đoàn đại biểu Ấn Độ tham dự liên hoan đã chia sẻ với Vietpeace những cảm nghĩ của mình.