Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan: Không có sự ủng hộ thì làm sao có đổi mới, sáng tạo?

Phóng sự ảnh Xem tiếp