Nhật Bản viện trợ không hoàn lại trên 250.000 USD cho 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hoà

Phóng sự ảnh Xem tiếp