Nhìn lại cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị

Phóng sự ảnh Xem tiếp