Những kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại của Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phóng sự ảnh Xem tiếp