Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tiếp đoàn đại biểu hữu nghị Việt - Nhật

Phóng sự ảnh Xem tiếp