Quan hệ nhân dân Việt Nam – Philippines sắp tới sẽ có những dấu ấn lịch sử và đầy lý thú

Phóng sự ảnh Xem tiếp