Quốc tế khâm phục tư tưởng Hồ Chí Minh về chống phân biệt chủng tộc

Phóng sự ảnh Xem tiếp