Sôi động Ngày hội hữu nghị và đoàn kết với Việt Nam tại Pháp

Phóng sự ảnh Xem tiếp