Tạo thêm nhiều sức sống mới, năng lượng mới góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

Phóng sự ảnh Xem tiếp