Thành phố Đà Nẵng sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Phóng sự ảnh Xem tiếp