Thắt chặt tình hữu nghị giữa Hàn Quốc và 5 quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong

Phóng sự ảnh Xem tiếp