Tọa đàm “Tăng cường quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Nhật Bản”

Phóng sự ảnh Xem tiếp