Tọa đàm về chủ đề tình cảm của Bác Hồ với người Việt Nam ở nước ngoài

Phóng sự ảnh Xem tiếp