Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị sơ kết Chỉ thị 05

Phóng sự ảnh Xem tiếp