Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự cuộc gặp cấp cao VN-Campuchia-Lào

Phóng sự ảnh Xem tiếp