Uỷ ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Li-Bi

Phóng sự ảnh Xem tiếp