Vận động hơn 500 triệu từ công tác phi chính phủ nước ngoài và hoạt động từ thiện

Phóng sự ảnh Xem tiếp