Video: Những đóng góp của Việt Nam với hoà bình thế giới

Phóng sự ảnh Xem tiếp