Việt Nam - thành viên tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn đa phương

Phóng sự ảnh Xem tiếp