Việt Nam – Azerbaijan thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Phóng sự ảnh Xem tiếp