Việt Nam, Hà Lan chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ bờ biển

Phóng sự ảnh Xem tiếp