Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 5 "Vì sự cân bằng thế giới"

Phóng sự ảnh Xem tiếp