Việt Nam tham gia đầy đủ tiến trình UPR của Hội đồng nhân quyền LHQ

Phóng sự ảnh Xem tiếp