90 lưu học sinh Lào được gia đình người Việt nhận làm con nuôi

Phóng sự ảnh Xem tiếp