Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản lần thứ VII

Phóng sự ảnh Xem tiếp