AUF mong muốn hợp tác với VUFO phát triển cộng đồng nói tiếng Pháp

Phóng sự ảnh Xem tiếp