93 năm thành lập Đảng: Hội thảo về quan hệ hợp tác Canada - Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp