ActionAid Việt Nam hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 700 công nhân may mặc tại Hải Phòng

Phóng sự ảnh Xem tiếp