Tiêm chủng vaccine COVID-19 cho cán bộ, nhân viên các tổ chức PCPNN tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp