Bè bạn ấn tượng về những "bông hồng" Việt Nam trong đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp