Các hoạt động ngoại giao văn hóa kỷ niệm 32 năm quan hệ Việt Nam-Venezuela

Phóng sự ảnh Xem tiếp