Tỉnh Gunma (Nhật Bản) thúc đẩy hiểu biết của người dân địa phương về Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp