Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gặp gỡ và làm việc với các đối tác bạn bè tại Thuỵ Sỹ

Phóng sự ảnh Xem tiếp