Đại sứ Denny Abdi: mong muốn tiếp tục có nhiều hoạt động thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Indonesia

Phóng sự ảnh Xem tiếp