Chương trình mổ mắt nhân đạo “Ánh sáng hữu nghị Việt – Trung”

Phóng sự ảnh Xem tiếp