Gặp gỡ những người Việt Nam từng học tập công tác tại Trung Quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp