Đại sứ Lào tại Việt Nam: "Sự giúp đỡ của Việt Nam là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp nhân dân Lào vượt qua đại dịch Covid 19"

Phóng sự ảnh Xem tiếp