Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ ủng hộ người dân Ấn Độ 231 triệu đồng

Phóng sự ảnh Xem tiếp