Đồng chí Đỗ Việt Hà được điều động để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM

Phóng sự ảnh Xem tiếp