Cần Thơ đổi mới công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Phóng sự ảnh Xem tiếp