Gần 300 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham gia đạp xe hữu nghị vì Hà Nội xanh

Phóng sự ảnh Xem tiếp