Thái Nguyên: Viện trợ phi chính phủ nước ngoài năm 2022 ước đạt 1,3 triệu USD

Phóng sự ảnh Xem tiếp