Gặp gỡ Hữu nghị nhân kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước hòa bình nhân dân Việt – Mỹ (1971 – 2021)

Phóng sự ảnh Xem tiếp