Lễ ra mắt cuốn sách “Giao lưu Việt-Mỹ, những câu chuyện trước năm 1946”

Phóng sự ảnh Xem tiếp