Gặp mặt Chi hội Hữu nghị Việt - Nga Bộ Công An

Phóng sự ảnh Xem tiếp