Hoạt động đối ngoại nhân dân tại Cần Thơ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất

Phóng sự ảnh Xem tiếp