Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nepal phòng, chống dịch COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp