Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với Sri Lanka kinh nghiệm ứng phó COVID-19

Phóng sự ảnh Xem tiếp